Chào mừng bạn đến với website Trường THCS Đa Tốn
Thứ tư, 21/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 9

Thời khóa biểu lần 3

Thời khóa biểu thực hiện từ 19.10.2020. Đề nghị các đồng chí cập nhật và thực hiện.

Tác giả: Đỗ thị Nhất
Nguồn tin: Hoạt động của trường.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152