Ảnh " Phun thuốc phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch" đợt 3


Ảnh " MTTQ và các ngành đoàn thể phối hợp với nhà trường trong công tác phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh " Hội khỏe Phù Đổng cấp trường" năm học 2020-2021


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh hoạt động của liên đội trường THCS Đa Tốn


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Chùm hoạt động về Tết trung thu năm học 2020-2021


Đại hội Liên đội trường THCS Đa Tốn năm học 2020-2021


Đại hội các chi đội trường THCS Đa Tốn năm học 2020-2021


Đại hội các chi đội trường THCS Đa Tốn năm học 2020-2021


Chùm hoạt động tại HKPĐ cụm Sông Hồng ngày 23.11.2020.


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch" đợt 3


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch" đợt 3


Ảnh " Tuyên truyền về phòng chống dịch covid-19 tới toàn thể CB,GV,NV nhà trường."


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch" đợt 5


Ảnh " Toàn trường tham gia tổng vệ sinh phòng chống dịch covid - 19" đợt 5


Ảnh " Toàn trường tham gia tổng vệ sinh phòng chống dịch" đợt 5


Ảnh " Toàn trường tham gia phòng chống dịch"


Chùm hoạt động " Dạy - học trực tuyến"


152