Ảnh hoạt động ngày 20 -11


Chùm ảnh về chạy giải báo Hà nội mới, năm học 2023 - 2024


Những hình ảnh đón học sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024


Ngày hội đọc sách


Hoạt động thư viện chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11


Chùm hoạt động tại HKPĐ cụm Sông Hồng ngày 23.11.2020.


Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2022 - 2023


Chùm hoạt động " Dạy - học trực tuyến"


Ảnh " Toàn trường tham gia tổng vệ sinh phòng chống dịch" đợt 5