Chào mừng bạn đến với website Trường THCS Đa Tốn

Có 56 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế Hoạch về việc mở rộng duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại UBND huyên và các xã thị trấn năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_02_mo_rong_duy_tri_cai_tien_he_thong_qlcl_iso_1_14120228.pdf
04Văn bản 14-01-2022
2 Công văn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_06_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_dich_covid_1_14120228.pdf
06Văn bản 14-01-2022
3 Dự toán thu, chi NSNN năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du_toan_thu_chi_nsnn2022_14120228.rar
8899Van ban cap tren 14-01-2022
4 Báo cáo công tác phòng chống dịch
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc_phong_dich_20-21chuan_271202115.pdf
32/BC-THCSVăn bản 25-12-2021
5 Thông tư 44/2020 Quy định danh mục thiết bị tối thiểu phục vụ cho chương trình SGK mới.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-44-2020-tt-bgddt-danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-lop-6_226202116.pdf
Số 44/ 2020/TT- BGD&ĐTVăn bản 22-06-2021
6 Thông tư quy định về phòng học bộ môn cho chương trình giáo dục mới 2018.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-14-2020-tt-bgddt-quy-dinh-phong-hoc-bo-mon-cua-co-so-giao-duc-pho-thong_226202116.pdf
Số 14/ 2020/TT- BGD&ĐTVăn bản 22-06-2021
7 Quyết định
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: the_le_thi_tim_hieu_70_nam_226202116.pdf
211/QĐ-CĐNVăn bản 22-06-2021
8 Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật phòng chống dịch covid-19"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_1608_trien_khai_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_phap_luat_trong_phong_chong_dich_226202116.pdf
Công văn số 1608/ BGDĐT-GDTrH Văn bản 22-06-2021
9 Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu 70 năm CĐGD Việt Nam" .
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_141_trien_khai_cac_cuoc_thi_truc_tuyen_226202116.pdf
Số: 141 /GD-ĐTVăn bản 22-06-2021
10 Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu 70 năm CĐGD Việt Nam"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_62_vv_trien_khai_cuoc_thi_truc_tuyen_tim_hieu_70_nam_cdgd_viet_nam_1_226202116.pdf
Số: 62 /CĐGD Hà NộiVăn bản 22-06-2021
11 Triển khai cuộc thi trực tuyến" Tìm hiểu 70 năm CĐGD Việt Nam"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_cdgd_vn_226202116.pdf
Số: 163 /CĐN-TGNCVăn bản 22-06-2021
12 Phát hành SGK lớp 6 mới năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_140_phat_hanh_sgk_thuoc_bo_sach_canh_dieu_phuc_vu_nam_hoc_moi_226202116.pdf
Số: 140 /PGDĐTVăn bản 22-06-2021
13 Hướng dẫn tham gia cuộc thi: Quy tắc ứng xử" của UBND Huyện Gia Lâm tới toàn thể CB, GV, NV nhà trường.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_tham_gia_va_su_dung_hoi_nghi_truc_tuyen_k12online_226202116.pdf
Số: 186 /UBNDVăn bản 22-06-2021
14 Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 6
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2090-sgd-gdpt1506202111h29p39signed_226202116.pdf
Số: 2090 /SGDĐT-GDPTVăn bản 22-06-2021
15 Tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 6 năm học 2021-2022 Số: 1440 /NXBVNVăn bản 22-06-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích